PROFIL PUSAT SUMBER SEKOLAH , SK SERI AMPANG,

PENGENALAN :
Mula ditubuhkan : 1995
Keluasan : 8 bay
Nama Guru Besar : YM Raja Zainalabidin b Raja Yahya
Nama Guru Perpustakaan dan Media : Pn Norlizah bt Che Teh
Visi : Membudayakan ilmu dan teknologi selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara
Misi : Menjadikan Pusat Sumber Sekolah sebagai pusat penyebaran ilmu dan maklumat
Moto : Pusat Sumber Sekolah ke Arah Kecemerlangan Budaya Ilmu

Matlamat :

 1. Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah
 2. Membentuk golongan pelajar yang berilmu, kreatif dan berdisiplin supaya dapat memainkan peranan positif
  di dalam masyarakat.

Objektif :

 1. Menyediakan sumber bagi kemudahan guru dan murid
 2. Meningkatkan profesionalisme guru
 3. Menyediakan tempat untuk guru-guru merancang dan menghasilkan sumber pengajaran dan pembelajaran
 4. Mengumpul, menyimpan dan mengedar pelbagai jenis maklumat

  

PELAN TINDAKAN PUSAT SUMBER SEKOLAH TAHUN 2009

BULAN
No
PENGURUSAN
TINDAKAN
PENGGUNAAN
CATATAN
JANUARI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.


18.


19.

Melantik Jawatankuasa Induk PSS.
Melantik Jawatankuasa Kerja PSS.
Pembahagian tugas AJK Kerja PSS.
Melantik pengawas baru PSS.
Taklimat kepada pengawas baru PSS.
Jadual tugasan pengawas baru
Penyediaan jadual waktu masuk PSS.
Mengemaskini ruang/bilik PSS.
Penyediaan dokumentasi.
Kempen membaca.
Penyediaan bahan-bahan keperluan PSS.
Perancangan aktiviti tahunan.
Penyediaan perbelanjaan tahunan.
Mengemaskini data NILAM.
Taklimat NILAM.
Agihan borang NILAM.
Pengubahsuaian bilik.
Penyediaan sistem automasi PSS.
Pendaftaran/pengedaran kad PSS kepada guru, staf dan murid.
Kemaskini peraturan PSS, carta organisasi AJK Induk, AJK Kerja dan AJK Pengawas.
Mulakan peminjaman.
 Orientasi PSS Tahun 1,2,3 dan 4
1. Mengemaskini kaunter PSS.
2. Menyediakan ruang pameran untuk Panitia M/P.
3. Mengemaskini kedudukan susunan buku/bahan.
4. Penyediaan bahan bacaan dan ruang bacaan.
5. Mengganti alas meja yang baru.
6. Carta organisasi AJK Induk, AJK Kerja  dan AJK Pengawas.
1. Sudut risalah, tv,
    Akhbar dsb.
2. Alat pandang
    Dengar.
3. Sudut buku rujukan.
4. Ruang rehat.
 
FEBRUARI

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Jadual penggunaan kelas.
Tempahan buku baru.
Tempahan bahan alatan mengajar.
Mesyuarat pengawas PSS.
Mesyuarat NILAM.
Menyediakan perancangan strategik 5 tahun.
Mengemaskini dokumentasi.
Mesyuarat AJK Induk.
Mesyuarat AJK Kerja.
Mengemaskini fail-fail PSS.
Mengemaskini rekod-rekod PSS.
- Rekod penggunaan PSS
- Rekod peminjaman ABM
- Rekod penggunaan komputer
- Rekod penggunaan tvp
- Rekod aktiviti PSS
Mengemaskini Fail Kuasa PSS.
Mengemaskini data NILAM
Mini perpustakaan dalam kelas.
1. Semakan stok baru.
2. Membaik pulih buku-buku yang rosak.
3. Memproses dan menyusun bilik media.
4. Rekod-rekod penggunaan.
5. Stok belian baru.
6. Menyediakan ruang rujukan untuk guru dan staf.
7.Proses data Nilam.
1. Buku stok bahan.
2. Risalah PSS.
3. Bilik Tayangan.
4. Ruang pameran.
 
MAC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pembelian bahan bacaan baru.
Proses bahan bacaan baru.
Pesanan bahan dan alat pandang dengar.
Mesyuarat pengawas.
Pemantapan Program NILAM.
Sudut-sudut PSS.
Pameran sudut-sudut khas untuk panitia.
Program galakan membaca NILAM.
Projek buku bergerak.
Kursus dalaman TV dalam pendidikan.
Mengemaskini data-data NILAM.
1. Memproses bahan belian.
2. Menjilid bahan bacaan.
3. Mengemaskini data NILAM.
4. Penggunaan TVP dalam pendidikan.
5. Mengemaskini sistem audio.
6. Ruang pameran panitia.
1. Koridor buku.
2. Papan kenyataan.
3. Rekod penggunaan.
4. Perpustakaan.
 
APRIL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Perjumpaan pengawas PSS.
Bijak bicara perhimpunan setiap minggu.
Menceriakan PSS.
Kursus dalaman Pengurusan PSS.
Pertandingan Bercerita.
Rekod penggunaan.
Mengemaskini blog PSS.
Mengemaskini bilik/ruang PSS.
Pameran buku baru.
Mengemaskini bilik BBM/BBB.
Mengemaskini data NILAM
1.Memproses bahan media.
2. Mengemaskini pameran panitia.
3. Keratan akhbar.
1. Pameran buku-buku baru.
2. Aktiviti galakan membaca.
3. Perpustakaan.
 
MEI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Khemah membaca.
Mengemaskini blog PSS
Kursus – Automasi NILAM.
Program Sahabat Minda.
Pertandingan Buku Skrap.
Bulan Bahasa Inggeris.
Mengemaskini data NILAM.
Peperiksaan Semester 1.
1. Semakan data pinjaman.
2. Semak stok ABM.
3. Rekod penggunaan.
   
JUN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Perjumpaan pengawas PSS.
Mengesan masalah dan kelemahan PSS.
Memproses bahan media.
Pembelian bahan bacaan.
Projek buku bergerak.
Semakan buku rujukan.
Mesyuarat AJK Induk.
Mesyuarat AJK Kerja.
Radio Sekolah.
Khemah Jati Minda – Matematik Senang.
Kursus dalaman – Penggunaan Blog dalam p&p.
Proses bahan.
Mengemaskini data NILAM.

1. Semakan stok.
2. Semakan alatan BBM dan BBB.
3. Baik pulih buku.

1. Sudut Pidato.
2. Edaran buku rujukan.

 
JULAI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pesanan alat media.
Baik pulih bahan media.
Pertandingan tulisan cantik (Thp. 1)
Kursus dalaman – Penggunaan media dalam p&p.
Pemantapan Program NILAM.
Pameran bertopik mengikut panitia.
Bengkel keratan akhbar.
Pertandingan menulis esei.
Mengemaskini data NILAM.
1. Bengkel menulis kata-kata hikmat.
2. Semakan stok.
3. Semakan data NILAM.
   
OGOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.

Perancangan Bulan Membaca.
Bengkel menjilid buku.
Bercerita tahap 1.
Lawatan.
Pameran Kemerdekaan Malaysia.
Kempen Jom ke PSS.
Semakan Rekod Pinjaman.
Mengemaskini data NILAM.
1. Penggunaan Video dalam P&P.
2. Semakan sistem automasi.
1. Bilik TVP.
2. Perpustakaan.
3. Rekod Penggunaan.
 
SEPT

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pertandingan mendeklamasi sajak.
Pertandingan Pidato.
Mesyuarat pengawas.
Rekod-rekod pinjaman.
Lawatan.
Mengemaskini data NILAM.
1. Semakan Rekod pinjaman murid.
2. Menjilid majalah.
3. Membuat rakaman tvp.
1. Perpustakaan.
2. Bilik TVP.
 
OKT

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pertandingan mengarang.
Mengemaskini ruang pameran.
Pinjaman berkelompok.
Keratan akhbar.
Pemantapan data-data Nilam.
Kemaskini data Nilam.
1. Tayangan video untuk Thn. 6.
2. Semakan Fail Meja.
1. Bilik TVP
2. Perpustakaan.
 
NOV

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mesyuarat AJK Induk
Mesyuarat AJK kerja
Mengemaskini PSS.
Statistik NILAM Tahunan.
Pemantapan dan mengemaskini data NILAM.
Dokumentasi aktiviti PSS sepanjang tahun.
Budaya tutup PSS.
1. Proses mengemaskini stok bacaan, Alat ABM, BBM dan BBB. 1. Pusat Sumber.  

 

PENCAPAIAN :

 1. Anugerah PSS Berprestasi Baik 1998 – JPN Perak
 2. Anugerah PSS Berpeningkatan Dinamik 2002 – JPN Perak
 3. Johan Pertandingan PSS Cemerlang Daerah Kinta 2002, 2003, 2004
 4. Tokoh Pembaca Daerah Kinta 2006 – Amal Madihah bt Solahuddin
 5. Tokoh NILAM Daerah Kinta 2008 – Puteri Intan Wardati bt Megat Azhan
 6. Johan Ulasan Buku Daerah Kinta 2008 – Nur Afiqah Aimi bt Hj Ibrahim

 

KEISTIMEWAAN PSS SK SERI AMPANG, IPOH
Inovasi : Program Sekolah Dalam Pusat Sumber
RASIONAL  : Pusat sumber sekolah adalah pengembangan dari perpustakaan sekolah sebagai tempat untuk koleksi bahan cetak. Pusat sumber perlu memberi tafsiran kepada peranannya yang lebih meluas dengan pelbagai bahan secara keseluruhannya yang diurus secara sistematik. Konsep Sekolah Dalam Pusat Sumber membawa maksud seluruh persekitaran fizikal sekolah adalah merupakan sumber ilmu. Adalah diharapkan dengan penjenamaan konsep ini dapat :

Meningkatkan mutu pengajaran - pembelajaran dan potensi individu serta sahsiah

Menggalakan pelajar dan guru menggunakan pelbagai kemudahan pembelajaran supaya meraka tidak hanya bergantung kepada buku teks dan kaedah   tradisional sahaja.

Memupuk tabiat belajar sendiri,membaca dan menyelidik melalui pencarian dan   penggunaan maklumat secara sistematik.

Membantu pelajar dan guru menghasil,menilai dan menggunakan pelbagai alatan   dan bahan pengajaran - pembelajaran

Mengadakan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan pembelajaran yang   berbeza di kalangan    pelajar - pelajar

Melatih pelajar mengguna kemahiran maklumat dalam proses   pembelajaran.

Pusat Sumber Terbitan :

 1. Bilik Khas Oasis – BM dan BI
 2. Musolla
 3. Bilik Agama
 4. Bilik PPSMI
 5. Makmal Komputer
 6. Makmal Sains Tahap 1
 7. Makmal Sains Tahap 2
 8. Laluan Ilmu
 9. Sudut Cetusan Minda
 10. Laluan Transisi

KEKUATAN PSS SK SERI AMPANG
* Penekanan kepada Program NILAM
Setiap murid terlibat , dari Tahun 1 hingga 6.
- Sila rujuk Rekod Data NILAM berakhir Sept 2008.

 

   
   
   
   

 

 

 


Hak Cipta Terpelihara © SK Seri Ampang
Paparan Menarik : 1024 X 768